Shadow

   

   

   

Pályázatok  


TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

   

   

   

Ebben az évben nemcsak községünk újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepeltük, hanem Kishegyes testvértelepüléssel kötött barátságunk 50. évfordulóját is. 

Ebből az alkalomból mintegy 70 fős delegáció érkezett Kishegyesről,

 akiket meleg szeretettel fogadtunk és körbe kalauzoltuk őket dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester és Hévizi Róbert képviselő segítségével községünkben. November 30-án a délelőtti szentmisét követően a művelődési házban 16 órától az ünnepi műsort láthatták az érdeklődők. A Himnusz eléneklése után először Sinka Imre polgármester mondott ünnepi beszédet, melyet idézünk:

Tisztelt Megjelentek!

Ismét lezárult egy öt éves időszak, de ez azt is jelenti, hogy egy új ciklus megkezdődött. A folytonosságot pedig az önkormányzatiság kell, hogy biztosítsa.  Fontos, hogy egy eredményekben gazdag időszak folytatása legyen az elsődleges feladatunk természetesen amellett, hogy új terveket készítünk és új célokat tűzzünk ki a régiek mellé. Az elmúlt egy-két hónap során annyit hallhatta mindenki, hogy mennyi sikerünk volt, igaz különböző nézőpontokból tekintve, hogy én erre most nem szeretnék időt vesztegetni. Kötelességünk a folyamatban lévő munkálatok maradéktalan teljesítése, településünk további fejlesztése, szépítése most és a jövőben is.

Az új ciklus alapelveként, vezérgondolataként 2019-ben egy élhetőbb, zöldebb, környezetbarátabb Békésszentandrás kialakítását tűztem ki célul magam elé, természetesen az adódó pályázati lehetőségek mellett. Mit értek ez alatt? Azt, hogy új zöld és virágos felületeket hozzunk létre falunkban, próbáljuk megoldani a hulladékgazdálkodás körül mostanában adódó egyre több anomáliát, környezettudatosan formáljuk településünk arculatát, ezáltal csökkentsük ökológiai lábnyomunkat.

Nagy szavaknak hangzanak ezek, megvalósításuk nem is megy egyik napról a másikra, de kihívásként tekintek rájuk, mint eddig minden előttem álló feladatra. Tudván, hogy nem a világ megváltásával kell kezdeni egy ilyen volumenű munkát, hanem kis lépésekben megindítani, kitartóan tervezni, új ötleteket beépíteni, és csinálni, csinálni, csinálni.

Mint ahogyan 2010-ben is megfogalmaztam, az embernek érdemes 10 években gondolkodnia, hiszen igazán középtávon lehet már tervezni. Akkori terveim jó arányban megvalósultak, illetve folyamatban vannak. Ezek középpontjában először is az önkormányzat gazdasági stabilizációja, a település útjainak, intézményeinek fejlesztése, a turizmus erősítése, valamint a Körös rehabilitációja állt.

Most 2019-ben újra át kell gondolni, milyen irányt érdemes szabni fejlődésünknek. Ma is kiemelt szerepet kap a Holt-Körös, hogy szennyvizünket ne bele, hanem más irányba tudjuk kivezetni, a hétvégi házakból a holtágba jutó szennyezést pedig tűzzel-vassal meg kell akadályoznunk. Ehhez már most megvalósult az első lépés: benyújtottam javaslatomat egy közterületfelügyelői státusz létrehozására, melyet új testületünk támogatott is. 

A mai nap eseményei kapcsán nem mehetek el egy másik hangsúlyos témakör mellett sem. Kishegyes községgel 50 esztendeje köttetett meg az a testértelepülési szerződés, melynek apropóján a 2019-es esztendőben több rendezvény is megszervezésre került településünk lakosai, illetve önkormányzataink között. Ennek a jubileumi évfordulónak a keretében külön köszöntöm a most is köreinkben tartózkodó kishegyesi testvéreinket.

50 esztendő…végiggondolva saját életkoromat, alig egy esztendővel azután születtem csak meg, amikor elődeink aláírták az első megállapodást ezen szándékukról. Magyarországi viszonylatban is ritkaság az ilyen hosszú idejű, folyamatosan fennmaradó testvértelepülési kapcsolat, különösen, hogy ezt tényleg igen aktívan, tartalommal feltöltve valósítják meg községeink. Az elmúlt hét végén éppen iskolásaink látogattak Hegyesre az Ady napokra a hegyesi tanulótársaiknál vendégeskedve. Ennek a kapcsolatnak éppoly régre nyúló gyökerei vannak, mint ahogyan a vadászok, kézilabdások, focisták és még sorolhatnám, hány szervezet és magánember között fennmaradt köteléknek. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek mindennek, hiszen ehhez egy másik szinten kell léteznie, felelősségteljesen kell gondolkodnia mindkét lakosságnak és településvezetésnek, elfogadva azt, hogy ez felettünk áll, túlmutat rajtunk. Részesei lehetünk, zászlóvivőivé válhatunk, és éppen ezért fenntartani is kötelességünk.

Köszönet érte hegyesi barátainknak is, akik hasonló módon gondolkoznak és éppen ennyire fontosnak tartják mindezt. Hiszen az már többszörösen bebizonyosodott, hogy önkormányzatok jönnek-mennek, viszont annak a barátságnak, ami ezt az összeköttetést működteti, nem politikai keretben vannak a határai.

Néhány gondolatot szentelnem kell civil szervezeteinknek és az általuk végzett tevékenységnek is, hiszen sokszor említettem már, de soha nem lehet eleget hangsúlyozni: nélkülük üres lenne a település, értelmetlenné válnának programjaink. Tehát nagyon szépen köszönöm minden civil szervezeti vezetőnek azt az állhatatos, szabadidőt nem kímélő munkáját, mellyel összetartják, irányítják szervezeteiket, és köszönöm tagságuknak, hogy aktívan segítik falunk működését, szellemi és fizikai gyarapodását.  Nagy öröm számomra, hogy hívó szavamra milyen sokan megmozdulnak. Kiváló példa volt az összefogásra múlt hétvégi faültetésünk, mely során megmutatkozott, mennyien akarnak felelősen tenni is településünkért, szemben azokkal, akik csak az interneten dolgozzák izzadtra magukat, többnyire negatívumokat szajkózva ez – vagy bármilyen más ügyben.

Végezetül egy utolsó gondolat: komoly munka van mögöttem, az Önök bizalmával komoly munkát tervezek a jövőre nézve is. Bízom benne, hogy Testületünkkel közösen ismét komoly eredményeket tudunk majd felmutatni a következő megmérettetéskor is Békésszentandrás lakosainak.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”

Ezt követően Dr. Bagi István, volt alkotmánybíró és díszpolgárunk üzenetét olvasta fel Balláné Tóth Krisztina, az est háziasszonya.:

„Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettem meghívójukat az András napi ünnepségre.  Egészségi állapotom miatt utazni nem tudok, amit végtelenül sajnálok. Nagyon hiányzik a találkozás a községháza dolgozóival, s a község vezetőivel, a képviselőtestület tagjaival, - akiknek a választások után elkezdődött munkájukhoz sok sikert kívánok.

Nagyon sajnálom, hogy nem találkozhatok a kishegyesi küldöttség tagjaival, akiket szertettel köszöntök. Valamikor, talán tíz   évvel ezelőtt voltam Kishegyesen, ebben a mesés történetű faluban, a Csépe napokra kaptam meghívást, s az emléktábla előtt engem kértek fel ünnepi beszédre. Felejthetetlen látogatás volt. Utólag is, ismételten köszönöm a meghívást és a beszélgetéseket. A két község közötti kapcsolat, mely sértetlenül átívelte a politikai viszonyokat, a délszláv háborút túlzás nélkül állítható, hogy európai tekintetben is példa értékű a szomszédi, rokoni jó viszony tekintetében. Itt jegyzem meg: sokszor gondolkodtam azon, hogy a felmenőim közül, akik 250 évvel ezelőtt bizonyítottan Szentandráson éltek hányan kerekedhettek fel, s indultak le délre, Kishegyesre.

Felemelő ünnepségükön lélekben ott leszek, gratulálok a kitüntetések birtokosainak.

Budán, 2019. november 28.-án.

Őszinte nagyrabecsüléssel: dr. Bagi István volt alkotmánybíró.”

Az ünnepi műsorban először a Szentandrási Dalkör énekelt két hazaszeretetről szóló dalt, melyet Dr. Dobos Ágoston református lelkész kísért hegedűn. Majd ünnepélyes pillanatok keretében a Képviselő-testület tagjai kitüntető és sportolói díjakat adtak át.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 406//2019. (XI.11.) határozata alapján Fabó István részére Békésszentandrásért Kitüntető Díjat adományozott.

Fabó István 1958. január 4-én született Békésszentandráson, itt járt általános iskolában.

Ezután a Békéscsabai Vásárhelyi Pál szakközépiskolában folytatta tanulmányait (1972-1976), majd a Bajai Főiskola vízgazdálkodási szakán szerzett diplomát (1976-1979). Tanulmányai elvégzése után visszatért szülőfalujába.

Első munkahelye a SZÁT (Szarvasi Állami Tangazdaság Mélyépítő Üzeme), ahol geodéziai mérnökgyakornoki feladatokat, valamint építésvezetői munkálatokat végzett. (1979-1980)

Ezután a Szarvasi AGROBER Kihelyezett Mélyépítési Főosztályán folytatta tevékenységét, ahol az addig megszerzett tudását a tervezésben is kamatoztathatta. (1980-1984)

Az AGROBER megszűnése után a SZÁT Meliorációs Főmérnökségen kibővült tevékenységi köre, itt már vízépítési kivitelezéssel is foglalkozott. (1984-1990)

1990-ben megalapítja családi vállalkozásként a KÖRÖS-AQUA Betéti Társaságot, ahol kezdetben vízgazdálkodási, vízépítési, mélyépítési tervezési munkákat végeztek, később bővült a profiljuk, beruházások szervezésével és kivitelezési munkákkal. A cég ütemesen fejlődött, így a betéti társasági formát, a Kft. követte. A fő tevékenységi kör a nagytömegű földmunkák irányába fordult. E mellett azért nem hagyta abba a tervezési munkálatok sem: vízgazdálkodási, vízépítési, mélyépítési létesítmények, környezetvédelmi tájrendezések tervezése, műszaki ellenőrzése és kivitelezése, betonelemek gyártása, transzportbeton készítése és mixeres kiszállítása, mérnöki fénymásolás, szkennelés, légi, vízi és földi geodéziai mérések, 3D-s terepmodellek készítése terén. Munkái egész ország területére kiterjednek.

Érdemeinek elismeréséért 2001-ben és 2010-ben az Év Vállalkozója, 2014-ben a Magyar Gazdaságért Díjat vehette át – Varga Mihály minisztertől - kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül.

Mind e mellett Békésszentandrás Nagyközség település sorsát is szívén viselte. Sokat tett az infrastruktúra javulásáért (gázprogram, belvíz-csapadékvíz elvezetés, kerékpárutak, útépítések, stb.)

21 éven keresztül volt településünk önkormányzati képviselője, valamint 3 ciklusban alpolgármestere 1994-98-ig, és 2010-2019-ig.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 407/2019. (XI.11.) határozata alapján Greksza Györgyné részére „Békésszentandrás Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díjat” adományozott.

Greksza Györgyné, Hevesi Erzsébet Szarvason született 1931. február 7-én.   Pedagógusi oklevelét 1964-ben szerezte a Szegedi-Bajai Tanítóképző Intézetben. A békésszentandrási Általános Iskolában a 3-4. osztályban tanított. Mindig mélyen érző, alázattal bíró pedagógus volt, aki évtizedeken keresztül magára vállalta a felelősséget a felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése terén. Tudta, hogy ez a hivatás, nemcsak felelősséget, de sok szépséget is magában rejt. Törődés volt minden mozdulata, okító volt minden szava. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét tartotta szem előtt.

1987-ben ment nyugdíjba. Munkájának elismeréseképpen 1973-ben megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát, 1987-ben pedig Pedagógiai Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. 2014 -ben a Szegedi Tudományegyetem Akadémiai Dísztermében átvehette Arany Diplomáját is.  

A tanárnő mindig büszke volt tanítványaira, sokan közülük a pedagógus pályát választották. Két gyermeke, három unokája és kilenc dédunokája van.

Az ő szeretetük, valamint a volt tanítványok, kollégák tisztelete teszi széppé és boldoggá életét.

Majd Szabó István előadásában „Tihanyi Tóth Kinga: Elmehetnék” című versét hallgattuk meg.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 408/2019. (XI.11.) határozata alapján Linka B. Gabriella részére „Békésszentandrás Tiszteletbeli Polgára Kitüntető Címet” adományozott.

Linka B. Gabriella 1961-ben született Kishegyesen.

A topolyai Társadalomtudományi Szakközépiskola kulturológiai szakán végzett. 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács és az MNT Kulturális Bizottságának tagja.

Művelődésszervező, a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, 2006. óta a VMSZ tagja, jelenleg a kishegyesi községi szervezetnek elnökségi tagja. 2008-tól 2012-ig önkormányzati tanácstag, jelenleg harmadik mandátumban képviselő a kishegyesi képviselő testületben. 2009-2017 között a kishegyesi helyi közösség tanácsának tagja.

A CMH iroda munkatársa, több civil szervezet tagja és alapítója, aktívan tevékenykedik a közéletben és a művelődési életben. Folyamatosan segítette és segíti a vajdasági magyarok egyszerűsített honosításának előkészítését, többek között a békésszentandrási állampolgársági eskük szervezésében is kivette a részét.

Hosszú évek óta aktív szerepet vállal a két település közötti programok szervezésében.

Békésszentandrás-Kishegyes települések testvérkapcsolatának ápolásáért kifejtett kiemelkedő tevékenységéért jelölték a díjra.

Majd Derzsi György gyönyörű előadásában meghallgattuk Rákóczi hazatérése című dalt.

Az év legjobb sportolói díjak átadása következett:

- Olasz Imre - az év sportolója LABDARÚGÁS sportágban,

- Konstantinovics Márk - Petrás Zília - az év sportolója TÁRSASTÁNC sportágban,

- Farkas Csenge - az év sportolója KÉZILABDA sportágban,

- Bencsik Imre - az év sportolója KAJAK-KENU sportágban,

- Rusz Zoltánné - edzői munkájáért aerobic sportágban,

- Kondacs Jázmin Bíborka – az év sportolója versenytánc sportágban,

- Csipai Levente - az év sportolója SAKK sportágban.

Ismét Derzsi György énekelte el a Hazám, hazám című dalt a Bánk bán operából A következő percekben a Békésszentandrás és Kishegyes testvértelepülési szerződésének megerősítésére került sor Sinka Imre polgármester úr és Vörös Julianna a Kishegyes Helyi Tanácsának elnökhelyettese által. A megerősítés szövegét Bagi Erika olvasta fel:

„Mi,a magyarországi Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és a szerbiai Kishegyes Helyi Közösségének Tanácsa, akik 50 esztendeje barátságunk mélyítésére, településeink közötti szoros kapcsolat kiépítése céljából, valamint azért, hogy megismerjük egymás kultúráját, kereskedelmét, gazdaságát, mindennapi életét és gondjait, testvértelepülési megállapodást kötöttünk. Az elmúlt félévszázad eseményeire és eredményeire visszatekintve örömmel állapítjuk meg, hogy szándékaink messzemenőkig teljesültek.

Mindezekre való tekintettel Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Kishegyes Helyi Közösség Tanácsa ezen okirat aláírásával MEGERŐSÍTI a testvértelepülési szerződést, abban a reményben, hogy baráti és hivatalos kapcsolataik a jövőben még szorosabbra fonódnak,

mindkét település és főként azok polgárai örömére és javára.”

Miután mindez megtörtént Vörös Julianna egy Kormos Róbert által festett kishegyesi község részletet ábrázoló festményt adott át ajándékba. Ennek még szorosabbá tételére hangzott el Derzsi György előadásában a Nélküled című dal befejezésként.

Zárásként Kishegyes régen és ma, valamint Kormos Róbert festőművész kiállításának megnyitójára került sor a Könyvtár Galériájában.

Benedek Erika

   

   

   

Hasznos Hírek  

   

 

   

   

   

Oldalainkat 82 vendég és 0 tag böngészi

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu