p>

 

 

   
Shadow

   

   

   

Pályázatok  


TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

 Tisztelt Ingatlanhasználók!

Békés megyében az ingatlanhasználók által kötelezően igénybeveendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.

2020 évben Békésszentandrás település esetében a SZELEKTÍV hulladék begyűjtésére PÉNTEKI napon, a ZÖLDHULLADÉK begyűjtésére áprilistól HÉTFŐI napon (áprilisban, októberben és novemberben két alkalommal) kerül sor a gyűjtési naptárban meghatározottak szerint.

Január hónapban két alkalommal - január 6. (hétfő) és január 20. (hétfő) - kerül sor a fenyőfák begyűjtésére. Januárban egyéb zöldhulladék begyűjtésére nem kerül sor.

A közszolgáltatásban biztosított www.dareh.hu házhoz menő hulladékgyűjtés és szállítás 2020 évben tervezett rendjét (kommunális-vegyes gyűjtési napok, szelektív, zöld gyűjtési napok, lomtalanítás időpontjai), naptári formában a települési Önkormányzatok számára megküldtük valamint a oldalon is elérhetőek.

Az Ingatlanhasználók a 2020 évi hulladékgyűjtési naptárat a 2019. IV. negyedévi számlával együtt kapják kézhez.

A hulladékszállítással kapcsolatos részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Együttműködését ezúton is köszönjük! DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.


   

Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben

Szarvas Kistérség 5 települése konzorciumi együttműködés keretében benyújtott EFOP-1.5.3-16-2017-00064 kódszámú, és „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című támogatási kérelme bruttó 299,72 millió Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A konzorcium tagjai: Szarvas Város Önkormányzata (Konzorciumvezető), Kardos Község Önkormányzata, Örménykút Község Önkormányzata, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata.

A projekt megvalósulásának kezdő időpontja: 2018.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.01.

A kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységeken belül olyan megvalósítani kívánt tevékenységek voltak támogatottak a konzorcium részéről, amelyek az előkészítés folyamán az igényfelmérés és helyzetfeltárás eredményeként kirajzolódtak. Ennek megfelelően a projekt keretei között olyan tevékenységek (képzések, tréningek, rendezvények) valósulnak meg, melyek kiemelt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének erősítése.

Mindezek mellett a projekt nagy hangsúlyt helyez a lakosság egészségügyi helyzetének javítására, a leszakadó térségek felzárkóztatására, társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és életminőségének javítására, ezáltal iránymutatást nyújtva a kedvezményezetteknek, azonosítva a térség gazdasági és humán erőforrás fejlesztésének kulcsprojektjeit, amelyek hozzájárulnak a lakosság helyben maradásához.

A projektről bővebb információt a http://www.szarvas.hu/onkormanyzat/palyazatok/2131-efop-1-5-3-16-2017-00064 oldalon olvashatnak.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

   

   

   

Hasznos Hírek  

   

 

   

   

   

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu