Pályázatok  


TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1. 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Székhely, postacím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., Pf.: 44.

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www. bekesszentandras.hu

Ügyfélszolgálat: Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatalána Ügyfélszolgálata

     Székhely, postacím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., Pf.: 44.

     Telefon: 66/218-344 – 17-es mellék Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

     Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati közvetlen vezetője: Csépainé Tóth Gabriella 

Tel: 66/218-344 – 17-es mellék

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend:

                               Hétfő: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Kedd: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Szerda: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 17: 30-ig

                               Csütörtök: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Péntek: 7: 30 – 12: 00 – ig, 

A szerv vezetői

Polgármester: Sinka Imre

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alpolgármester: dr. Lesfalvi Balázs

Telefon: 70/426-3000

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Jegyző: Csépainé Tóth Gabriella

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. 2. A felügyelt költségvetési szervek

-          Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

            Cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

            Törzskönyvi azonosító szám: 346755

            Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

-          Körös Művelődési Ház és Könyvtár

           Cím: 5561 Békésszentandrás, István k. utca 16.

           Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

-          Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

           Cím: 5561 Békésszentandrás, Kálvin utca 10.

           Alaptevékenység államháztartási szakágazata:873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátás

A szerv által alapított költségvetési szervek

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Tel, fax: 66/218-344

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Csépainé Tóth Gabriella jegyző

Honlap: www.bekesszentandras.hu

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.

Tel, fax: 66/218-660

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Benedek Erika intézményvezető

Honlap: www.bekesszentandras.hu

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 10.

Tel, fax: 66/218-104

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

dr. Virág Sándorné intézményvezető

www.bekesszentandras.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezet

1. 4. Közalapítványok

 

A szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány neve,[1][2]

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

Alapító okirat linkje

Székhelye

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Kezelő szerv tagjainak felsorolása

Kozák János elnök

Hévízi Róbert tag

Molnár Imre Zoltán tag

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

[2] Amelyet a közfeladatot ellátó szerv alapított, illetőleg alapítói jogát ő gyakorolja.

 

1. 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal

Vezető: dr.Takács Árpád kormánymegbízott

Székhely, postacím: 5600, Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Telefon: 66/622-000

Fax: 66/622-001

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.bekeskh.hu

1. 7. Költségvetési szervek

Lásd 1.2 pontnál !

   

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. 1. A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

            Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat által ellátott feladatok:

 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- Országos közfoglalkoztatási program

- Közfoglalkoztatási mintaprogram

- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

 - Nem veszélyes (településihulladék vegyes (ömlesztettbegyűjtéseszállításaátrakása

- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- Közvilágítás

- Zöldterület-kezelés

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Háziorvosi alapellátás

- Ifjúság-egészségügyi gondozás

- Környezet-egészségügyi feladatok

- Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

- Gyermekek napközbeni ellátása

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája[1]

6/2014.(III.28) önkormányzati rendelet

[1] A jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.

E közzétételi kötelezettség teljesíthető a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is

2. 10. Közérdekű adatok igénylése
2. 11. Közzétételi listák

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 3. Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

hulladékszállítás, gyermekek napközbeni ellátása, szociális gondoskodást nyújtó ellátások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

2/2014.(II.3) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XII.20) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről,

5/2014.(III.28) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás[1]

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/hull_rend_egys%C3%A9ges-1.pdf

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/Teritesidij.pdf

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/hull_rend_egys%C3%A9ges-1.pdf

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/Teritesidij.pdf

Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

 

2. 4. A szerv nyilvántartásai
2. 5. Nyilvános kiadványok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 6. Döntéshozatal, ülések

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 8. Pályázatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 9. Hirdetmények

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

   

3. Gazdálkodási adatok

3. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2010. évben
Belső ellenőrzés

A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a belső ellenőrzésről szóló 193/2003. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2010-ben ellátásra kerültek. A belső ellenőr a képviselő-testület által jóváhagyott vizsgálati feladatokat elvégezte, arról szóló jelentését megküldte.
A belső ellenőr 2010-ben a következő témákban végzett vizsgálatot:
1. A 2009. évi zárszámadás szabályszerűségi ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai: „A beszámoló és zárszámadás ellenőrzése során megállapítottam, hogy a zárszámadást az előírásoknak megfelelően elkészítették. Megtalálhatóak a mérleg-alátámasztások. A beszámoló adatai, az alátámasztó analitikus nyilvántartások és a zárszámadás adatai a szúrópróbaszerű ellenőrzés során egyezőek voltak.


2.A 2009-ben elszámolt gépjármű költségtérítések és üzemanyag felhasználások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai: „A kiküldetési rendelvényeket, a kiadási pénztárbizonylatokat és az utalványrendeleteket aláírták. A kiküldetési rendelvényekhez nem kerültek csatolásra az alátámasztó dokumentumok, melyek igazolják a jogszerű elszámolást. A saját tulajdonú gépjárművel történő étel kihordásáról megállapodást, vagy szerződést nem kötöttek. A kiküldetési rendelvényen történő költségelszámolás nem felel meg a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek. A havi elszámolt km távolság szakmai teljesítés igazolása nem történt meg. A kiküldetési rendelvényekhez tartozó alátámasztó dokumentumok pótlása az ellenőrzés ideje alatt megkezdődött. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekről a helyi szabályzatban meghatározott nyilvántartásokat és kimutatásokat nem készítették el. A kimutatások és elszámolások hiányában nem történt meg az üzemanyag megtakarítás/túlfogyasztás kiszámítása, illetve pénzügyi rendezése. Az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és kistraktor használatáról semmilyen nyilvántartást nem készítettek, így nem lehet megállapítani az üzemanyag felhasználást.”
A belső ellenőr vizsgálati észrevételeire az intézkedési tervet a település jegyzője elkészítette, és eljuttatta a belső ellenőrzés részére, mely elfogadta azt.


Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett. 2010-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2011. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2011-ben ellátásra kerültek. 2011. évben a következő tárgyakban történtek a vizsgálatok:
Az Önkormányzatnál folyó adóbehajtások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„Az adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzati helyi adó rendelet előírásait felkészülten ismerik, és alkalmazzák. Megállapításra került, hogy széleskörű azon köztartozásnak minősülő jogcímek köre, amelyekben fennálló – fizetési határidőn túli – kintlévőség állományt kell kezelnie,behajtania az önkormányzati adóhatóságnak, adócsoportnak.”


2. Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézménynél a készletgazdálkodás ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai:
„Megállapításra került, hogy az intézmény szakmai és gazdasági irányítása példásnak minősíthető, a belső szabályozottság, vezetői ellenőrzés jó színvonalú. A dokumentáltság áttekinthető, a nyilvántartások vezetése naprakész, a készpénz elszámolások pontosak.”
A belső ellenőr mindkét tárgyban javaslatokat fogalmazott meg a feltárt kisebb hiányosságok helyreigazítására.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett.
2011-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2012. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2012-ben ellátásra kerültek. 2012. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- Házipénztárak a pénzkezelési és pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak szerinti működésének ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„ A szabályzatok aktualizálása, karbantartása rendszeresen történik, amennyiben olyan változás áll be, mely hatással van az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodására, működésére.
A Pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak, és a felhatalmazások alapján megállapítható a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje.”
Az ellenőrzés során 2011. évi pénztárbizonylatok kerültek tételes ellenőrzés alá. Az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságot, javaslatokat fogalmaz meg a jogszabályoknak való megfelelőség szempontjából.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett volt
2012-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2013. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2013-ben ellátásra kerültek 2013. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- 2012. évi Startmunka Mintaprogram elszámolásának ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„a Munkaügyi Központhoz való adatszolgáltatásnak – támogatás igénylésének – minden tárgyhót követő 15-ig eleget tettek…… A dokumentumok rendezettek, áttekinthetők, megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és betartják az előírásban foglaltakat.”
- Gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés során a szabályzatok, alapbizonylatok, bevallások, analitikák kerültek vizsgálat alá. Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tárt fel a vizsgálatot végző munkatárs.
A jelentésben javaslatokat fogalmaznak meg a szabályszerűségnek való megfelelés céljából.
3. Könyvvizsgálat:
2013-ban a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.1.  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3. 1. 3.  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3. 1. 4.  A működés eredményessége, teljesítmény

3. 1. 5.  Működési statisztika

3. 3. Költségvetések beszámolók

3. 3. 1. A foglalkoztatottak

3. 3. 2. Támogatások

3. 3. 3. Szerződések

3. 3. 4. Koncessziók

3. 3. 5. Egyéb kifizetések

3. 3. 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3. 3. 7. Közbeszerzés

   

   

   

   

Hasznos Hírek  

   

 

   

   

   

Oldalainkat 29 vendég és 0 tag böngészi

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu