Pályázatok  


TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

K Ö S Z Ö N E T

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője köszönetemet fejezem ki a 2019. október 13-i Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása munkálataiban résztvevőknek:

 • a Szavazatszámláló Bizottság választott és megbízott tagjainak,
 • a Helyi Választási Iroda tagjainak,
 • a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
 • a Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
 • a Szarvasi Rendőrkapitányságnak és a helyi körzeti megbízottnak,
 • a Polgárőrség tagjainak,
 • valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához munkájukkal hozzájárultak. 

 Bagi ErikA  HVI-vezető

2019. évi Helyi önkormányzati választások eredményei: A Választási Információs Szolgálat tagja:

Bagi Erika ˗ HVI-vezető helyettes

Elérhetőségei:

06-70/269 5488

06/66/218-344/23-as mellék

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Dr. Kozák Adrienn Réka elnök

Juhászné Mrena Mária elnökhelyettes

Deákné Pálus Erika tag

Egriné Kovács Andrea póttag

Sinka Csaba Gyula póttag


Tájékoztatás a 3. sz. szavazókör választópolgárainak!

Tájékoztatjuk azon választópolgárokat, akik eddig a Szentesi út 15. sz. alatt szavaztak (volt Vízügy épülete), hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az alábbi címen adhatják le voksaikat:

Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19.

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola

/Bejárat a Bethlen Gábor utca felől!/

(Béke tér, Béke utca, Furugyi utca, Fürj utca, Hársfa utca, Kalász utca, Madár utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca, Péró utca, Stefánia sor, Stefánia utca, Szedres utca, Szentesi út, Tanya II, Tanya IV, Tanya V, Tavaszmező utca, Virágos utca)


Polgármester jelöltek:

 1. Dr. Olasz Imréné dr.
 2. Hamza Zoltán
 3. Kóris György
 4. Nemcsényi Zsolt
 5. Sinka Imre

Képviselő jelőltek:

 1. Aszódi János
 2. Balláné Tóth Krisztina
 3. Banász Gábor János
 4. Barna Antal
 5. Bontovics Ignác
 6. Brachna Pál
 7. Dr. Babák Zoltán
 8. Dr. Lesfalvi Balázs Árpád
 9. Farkas Péter
 10. Farkasné Sinka Dóra
 11. Hévizi Róbert
 12. Hamza Zoltán
 13. Major Attila
 14. Nemcsényi Zsolt
 15. Rusz Mihály
 16. Sinka Imre
 17. Sinka Péter
 18. Virág Sándor

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2019. (II.8.) határozata a képviselőtestület tagjaink számáról

H A T Á R O Z A T

Békésszentandrás Helyi Választási Iroda vezetőjeként Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestületébe megválasztandó képviselők számát 6 (hat) főben állapítom meg.

Elrendelem jelen határozat Békésszentandrás nagyközség hivatalos honlapján (www.bekesszentandras.hu), valamint a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 15 napra történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16.00 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban- személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.” Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1.000 lakosig 4 fő,
 3. 5.000 lakosig 6 fő,
 4. 10.000 lakosig 8 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésének rendelkezése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Békésszentandrás nagyközségen a 2019. január 1-jei adatok alapján a lakosságszám 3.658 fő. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtására a Ve. 208-209. § ad lehetőséget. A határozat elleni kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított 3 napon belül kell benyújtani. A közzététel végső időpontját a választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Békésszentandrás, 2019. február 8.

Dr. Strassburger Gyöngyi sk. HVI vezető


Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) pontja szerint a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek.

A választási információs szolgálat általános feladatai:

- A választási információs szolgálat segítséget nyújt az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben.

- Segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben.

- A választópolgárok, a jelölő szervezetek tájékoztatása a választására vonatkozó jogszabályokról.

- A választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása.

- Az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről.

- Beadványok átvétele és továbbítása.

- Az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.

- Választással kapcsolatos adatok szolgáltatása.

A Választási Információs Szolgálat helye:

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

 A Választási Információs Szolgálat tagjai:

˗ HVI vezető: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

tel: 06-20/498 4234, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

˗ HVI-vezető helyettes: Bagi Erika

tel.: 06-70/269 5488, 06/66/218-344/23-as mellék, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Békésszentandrás Helyi Választási Iroda

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

 

A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Békésszentandrás településen: 94.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Békéssszentandrás településen: 32.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Békésszentandrás Helyi Választási Bizottsághoz (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., fax: 06/66/218-344/26-os mell., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Békésszentandrás község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 3.115 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 32, míg 3 %-a felfelé kerekítve 94.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján - a Békésszentandrás Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.bekesszentandras.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Békésszentandrás, 2019. augusztus 8.            

 Bagi Erika HVI-vezető helyettese


A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye

Közlemény

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával az alábbiak szerint állapította meg Békésszentandrás nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát:

Szlovák 5 db

Békésszentandrás, 2019. augusztus 8.

Bagi Erika HVI-vezető helyettese

  

 

   

   

   

Hasznos Hírek  

   

 

   

   

   

Oldalainkat 34 vendég és 0 tag böngészi

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu