p>

 

 

   

   

   

   

Pályázatok  


TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

2019. ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKVálasztási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) pontja szerint a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek.

A választási információs szolgálat általános feladatai:

- A választási információs szolgálat segítséget nyújt az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben.

- Segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben.

- A választópolgárok, a jelölő szervezetek tájékoztatása a választására vonatkozó jogszabályokról.

- A választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása.

- Az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő szervekről, jogorvoslati lehetőségekről.

- Beadványok átvétele és továbbítása.

- Az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb.

- Választással kapcsolatos adatok szolgáltatása.

A Választási Információs Szolgálat helye:

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

 A Választási Információs Szolgálat tagjai:

˗ HVI vezető: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

tel: 06-20/498 4234, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

˗ HVI-vezető helyettes: Bagi Erika

tel.: 06-70/269 5488, 06/66/218-344/23-as mellék, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Békésszentandrás Helyi Választási Iroda

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

 

A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Békésszentandrás településen: 94.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Békéssszentandrás településen: 32.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Békésszentandrás Helyi Választási Bizottsághoz (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., fax: 06/66/218-344/26-os mell., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

  • a jogszabálysértés megjelölését,
  • a jogszabálysértés bizonyítékait,
  • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Békésszentandrás község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 3.115 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 32, míg 3 %-a felfelé kerekítve 94.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján - a Békésszentandrás Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.bekesszentandras.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Békésszentandrás, 2019. augusztus 8.            

 Bagi Erika HVI-vezető helyettese


A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye

Közlemény

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával az alábbiak szerint állapította meg Békésszentandrás nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát:

Szlovák 5 db

Békésszentandrás, 2019. augusztus 8.

Bagi Erika HVI-vezető helyettese

   

   

   

Hasznos Hírek  

   

 

   

   

   

Oldalainkat 28 vendég és 0 tag böngészi

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu