2022. évi parlamenti VÁLASZTÁSOK

A Békésszentandrási Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2021. (XI. 3.) számú határozata

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében, 78. § -ában és a 79. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva Békésszentandrás Nagyközség területén a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

 

A szavazókörök száma: 7

Szavazókör sorszáma: 001

A szavazóhelyiség címe: Szent László u. 18.  (Orvosi rendelő)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 471

Szavazókör sorszáma: 002

A szavazóhelyiség címe: Kálvin u. 10. (Gondozási Központ)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 432

Szavazókör sorszáma: 003

A szavazóhelyiség címe: Bethlen Gábor utca 19. (Kollégium-Köz.Szálláshely)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 461

Szavazókör sorszáma: 004

A szavazóhelyiség címe: Szent László u. 54.  (I. sz.Óvoda)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 448

Szavazókör sorszáma: 005

A szavazóhelyiség címe: Hunyadi u. 40. (Vadászház)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 680

Szavazókör sorszáma: 006

A szavazóhelyiség címe: István király u. 48. (Idősek Klubja)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 517

Szavazókör sorszáma: 007

A szavazóhelyiség címe: Tanya III.  (Furugyi Kultúrház)

A központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 39

A szavazókörök területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára a 001. számú szavazókört (szavazóhelyiség címe: Szent László u. 18.  ) jelölöm ki.

Ezen határozatot 2021. november 3-án 15 napra közzéteszem a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) és a www.bszta.hu honlapon.

A határozat ellen közzétételének időtartama alatt a Békés Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) címzett, de a Békésszentandrási Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon (66/218-344) vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. november 18-án 16.00 óráig megérkezzen Békésszentandrás  Helyi Választási Irodájához. A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  1. a jogszabálysértésre való hivatkozást, vagy mérlegelési jogkörben hozott határozatra hivatkozást,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

INDOKOLÁS

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi választások választókerületi határait. A Ve. 78. § (1) bekezdése szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

A fentieknek megfelelően felülvizsgáltam a Békésszentandrás Szavazóköreit és megállapítottam, hogy a 003. számú szavazókör címe Bethlen Gábor u. 19. pontosításra kerül,  Bethlen Gábor u. 19.  (Kollégium- Köz. Szálláshely), valamint a 006. számú szavazókör címe  István király u. 48. szintén pontosításra került István király u. 48. (Idősek Klubja)

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésén, a 78. §-án, a 80. §-án, valamint a 165. §-án alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 234. § (1) bekezdése alapján tettem. Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat XIII. 8. sora biztosítja.

Hatáskörömet a Ve. 77. § (1) bekezdése állapítja meg.

Békésszentandrás, 2021. november 3.                                                                                                                Csépainé Tóth Gabriella HVI vezető

A határozatról értesül: Ügyfél, hirdetmény útján, Irattár

Békésszentandrás szavazóköreinek  területi beosztása


 

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu