"Békésszentandrás Önkormányzati fenntartású épületeinek napelemes korszerűsítése"

TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00094

A projekt tartalmának bemutatása:

A kedvezményezett neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

 A projekt címe: Békésszentandrás Önkormányzati fenntartású épületeinek napelemes korszerűsítése 

A szerződött támogatás összege: 24.183.959 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

_____________________________________________________________________________________

 

·         A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítás helyszíne a KSH adatok alapján 3608 lakosú Békésszentandrás település (Dél-alföldi régió, Békés megye, Szarvasi kistérség, Szarvasi járás). A projekt fejlesztésben érintett épületek az alábbiak:

 

I.                    Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal a 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. helyszínen lévő főépület (hrsz.: 1.);

II.                 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központ épülete – a 5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 10. (hrsz.: 1717) helyszínen.

 

Ingatlan

Napelemes rendszer

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal főépülete

1 db 20 kW inverterre csatlakoztatva, 2 munkaponton, összesen 4 stringen. Napelem modulok felülete tetősíkon összesen: 122 m2. Várható éves hozam: 17 000 kWh.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központ épülete

1 db 17 kW inverterre csatlakoztatva, 2 munkaponton, összesen 3 stringen. Napelem modulok felülete 1 tetősíkon összesen: 95 m2. Várható éves hozam: 15 200 kWh.

 

A pályázatban megjelölt önállóan támogatható tevékenységek közül a projekt a ”d) maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény céljából: - napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez, illetve hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl.: inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamos energiát mérő és rögzítő eszközök” pontra vonatkozik. A napelemes rendszer műszaki leírása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az alábbiak relevánsak a projektünkkel kapcsolatban: a projektmenedzsment feladatok ellátásra, a projekt előkészítése kapcsán az épületenergetikai átvilágítás, műszaki és statikai felmérés elkészítése, a HMKE rendszer kiviteli tervének elkészítése, villámvédelmi terv elkészítése, engedélyezési eljárásának lefolytatása, valamint a köz/beszerzési eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a képzés esetében az oktatási anyag kidolgozása és képzés megtartása az energetikai beruházással érintett épület állandó használói számára, illetve műszaki ellenőri szolgáltatás elvégzése. A megvalósuló fejlesztésről tervezett a lakossági tájékoztatás.

Az azbesztmentesítés s az akadálymentesítés nem releváns jelen projektre nézve.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 07. 30.

 Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00094