"Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért"

TOP_PLUS-1.2.1-21-BS1-2022-00037

A projekt tartalmának bemutatása:

A kedvezményezett neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

 A projekt címe: Belterületek fejlesztése az élhetőbb Békésszentandrásért 

A szerződött támogatás összege: 154.999.986 Ft 

Összköltség: 154.999.986 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2025.02.28.

_____________________________________________________________________________________

 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1 „Élhető települések” tárgyú felhívásra benyújtott pályázata támogatást nyert.

 

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00037

Kedvezményezett: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

 

 

Projektelemek rövid bemutatása:

Békésszentandrás Nagyközség belterületi vízrendezés: A kivitelezés során a meglévő csatornák nyomvonalán kisméretű fenékszint korrekció és szelvénybővítés mellett elvégzésre kerül valamennyi érintett kapubejáró és áteres átépítése, illetve a szükséges új kapubejárók és átereszek építése. A beruházással érintett utcák a Rákóczi, Szent László, Széchenyi és Zalán utcák. A tervezett csapadékvíz csatorna: 669 fm.

Széchenyi utca burkolat felújítása: A felújításra tervezett 174 fm hosszú szakasz a Szent András utcai kereszteződéstől a Szent László utcai kereszteződésig tart. Az útfelújítással érintett helyrajzi számok: Belterület: 247, 46 és 258.

Becsült nettó költség: 38 195 465 Ft

Fitnesz- és tornapálya kialakítása: A tervezési területünk a 2200/1-es helyrajzi számú ingatlan északi része, melyet nyugatról kerékpárút, északról egy szociális épület szegélyez. A tényleges tervezési terület nagysága az ingatlanon belül: kb. 200 m2. A pályázati ütemben 9 tornaeszköz telepítése történik meg.

Becsült nettó költség: 8 651 650 Ft

Hunyadi utca – Rákóczi út kerékpárforgalmi létesítmények: A Hunyadi utcában önálló´ vonalvezetésű kétirányú kerékpárút épülne 2,3m szelességgel két oldalon kerti szegély megtámasztással az állami út szelvényezés szerinti jobb oldalon, azaz az út déli oldalán. A tervezett kerékpárút hossza 425 m.

Becsült nettó költség: 39 091 013 Ft

Közösségi tér kialakítása a régi piactéren: A beruházás keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk elvégezni, így létrehozva egy élhető közösségi teret: 1. térburkolat javítása, felújítása, 2. utcabútorok elhelyezése növénytelepítés, parkosítás, 3. Vízfelület kialakítása szökőkút létesítésével

            Becsült nettó költség: 19 605 810 FtA projekt tervezett befejezési dátuma: 2025. 02. 28.

 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00037