1. 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Székhely, postacím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., Pf.: 44.

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www. bekesszentandras.hu

Ügyfélszolgálat: Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatalána Ügyfélszolgálata

     Székhely, postacím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., Pf.: 44.

     Telefon: 66/218-344 – 17-es mellék Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

     Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati közvetlen vezetője: Csépainé Tóth Gabriella 

Tel: 66/218-344 – 17-es mellék

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend:

                               Hétfő: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Kedd: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Szerda: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 17: 30-ig

                               Csütörtök: 7: 30 – 12: 00 – ig, 12: 30 – 16: 00-ig

                               Péntek: 7: 30 – 12: 00 – ig, 

A szerv vezetői

Polgármester: Sinka Imre

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Alpolgármester: dr. Lesfalvi Balázs

Telefon: 70/426-3000

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  Jegyző: Csépainé Tóth Gabriella

Telefon: 66/218-344

Fax: 66/218-344 – 26-os mellék

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. 2. A felügyelt költségvetési szervek

-          Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

            Cím: 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

            Törzskönyvi azonosító szám: 346755

            Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

-          Körös Művelődési Ház és Könyvtár

           Cím: 5561 Békésszentandrás, István k. utca 16.

           Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

-          Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

           Cím: 5561 Békésszentandrás, Kálvin utca 10.

           Alaptevékenység államháztartási szakágazata:873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátás

A szerv által alapított költségvetési szervek

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Tel, fax: 66/218-344

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Csépainé Tóth Gabriella jegyző

Honlap: www.bekesszentandras.hu

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.

Tel, fax: 66/218-660

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Benedek Erika intézményvezető

Honlap: www.bekesszentandras.hu

A szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, a költségvetési szerv alapító okirata

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja

5561 Békésszentandrás, Kálvin u. 10.

Tel, fax: 66/218-104

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

alapító okirat linkje

A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

dr. Virág Sándorné intézményvezető

www.bekesszentandras.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3. Gazdálkodó szervezetek

Nincs az önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezet

1. 4. Közalapítványok

 

A szerv által alapított közalapítványok

Közalapítvány neve,[1][2]

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

Alapító okirat linkje

Székhelye

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Kezelő szerv tagjainak felsorolása

Kozák János elnök

Hévízi Róbert tag

Molnár Imre Zoltán tag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

[2] Amelyet a közfeladatot ellátó szerv alapított, illetőleg alapítói jogát ő gyakorolja.

 

1. 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név: Békés Megyei Kormányhivatal

Vezető: dr.Takács Árpád kormánymegbízott

Székhely, postacím: 5600, Békéscsaba, József A. u. 2-4.

Telefon: 66/622-000

Fax: 66/622-001

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.bekeskh.hu

1. 7. Költségvetési szervek

Lásd 1.2 pontnál !

2. 1. A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

            Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat által ellátott feladatok:

 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- Országos közfoglalkoztatási program

- Közfoglalkoztatási mintaprogram

- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

 - Nem veszélyes (településihulladék vegyes (ömlesztettbegyűjtéseszállításaátrakása

- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- Közvilágítás

- Zöldterület-kezelés

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Háziorvosi alapellátás

- Ifjúság-egészségügyi gondozás

- Környezet-egészségügyi feladatok

- Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

- Gyermekek napközbeni ellátása

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája[1]

6/2014.(III.28) önkormányzati rendelet

 

 

 

 

 

 

[1] A jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.

E közzétételi kötelezettség teljesíthető a Ket. 164. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is

2. 10. Közérdekű adatok igénylése
2. 11. Közzétételi listák

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 3. Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

hulladékszállítás, gyermekek napközbeni ellátása, szociális gondoskodást nyújtó ellátások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

2/2014.(II.3) önkormányzati rendelettel módosított 21/2013.(XII.20) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről,

5/2014.(III.28) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás[1]

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/hull_rend_egys%C3%A9ges-1.pdf

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/Teritesidij.pdf

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/hull_rend_egys%C3%A9ges-1.pdf

http://www.bekesszentandras.hu/media/files/Teritesidij.pdf

Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.

 

2. 4. A szerv nyilvántartásai
2. 5. Nyilvános kiadványok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 6. Döntéshozatal, ülések

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 8. Pályázatok

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

2. 9. Hirdetmények

[Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre]

3. 1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2010. évben
Belső ellenőrzés

A Szarvasi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a belső ellenőrzésről szóló 193/2003. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2010-ben ellátásra kerültek. A belső ellenőr a képviselő-testület által jóváhagyott vizsgálati feladatokat elvégezte, arról szóló jelentését megküldte.
A belső ellenőr 2010-ben a következő témákban végzett vizsgálatot:
1. A 2009. évi zárszámadás szabályszerűségi ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai: „A beszámoló és zárszámadás ellenőrzése során megállapítottam, hogy a zárszámadást az előírásoknak megfelelően elkészítették. Megtalálhatóak a mérleg-alátámasztások. A beszámoló adatai, az alátámasztó analitikus nyilvántartások és a zárszámadás adatai a szúrópróbaszerű ellenőrzés során egyezőek voltak.


2.A 2009-ben elszámolt gépjármű költségtérítések és üzemanyag felhasználások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai: „A kiküldetési rendelvényeket, a kiadási pénztárbizonylatokat és az utalványrendeleteket aláírták. A kiküldetési rendelvényekhez nem kerültek csatolásra az alátámasztó dokumentumok, melyek igazolják a jogszerű elszámolást. A saját tulajdonú gépjárművel történő étel kihordásáról megállapodást, vagy szerződést nem kötöttek. A kiküldetési rendelvényen történő költségelszámolás nem felel meg a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek. A havi elszámolt km távolság szakmai teljesítés igazolása nem történt meg. A kiküldetési rendelvényekhez tartozó alátámasztó dokumentumok pótlása az ellenőrzés ideje alatt megkezdődött. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművekről a helyi szabályzatban meghatározott nyilvántartásokat és kimutatásokat nem készítették el. A kimutatások és elszámolások hiányában nem történt meg az üzemanyag megtakarítás/túlfogyasztás kiszámítása, illetve pénzügyi rendezése. Az önkormányzat tulajdonában lévő traktor és kistraktor használatáról semmilyen nyilvántartást nem készítettek, így nem lehet megállapítani az üzemanyag felhasználást.”
A belső ellenőr vizsgálati észrevételeire az intézkedési tervet a település jegyzője elkészítette, és eljuttatta a belső ellenőrzés részére, mely elfogadta azt.


Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett. 2010-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2011. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés részletes feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2011-ben ellátásra kerültek. 2011. évben a következő tárgyakban történtek a vizsgálatok:
Az Önkormányzatnál folyó adóbehajtások ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„Az adóztatással foglalkozó munkatársak a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzati helyi adó rendelet előírásait felkészülten ismerik, és alkalmazzák. Megállapításra került, hogy széleskörű azon köztartozásnak minősülő jogcímek köre, amelyekben fennálló – fizetési határidőn túli – kintlévőség állományt kell kezelnie,behajtania az önkormányzati adóhatóságnak, adócsoportnak.”


2. Víz- és Csatornamű Fenntartó Intézménynél a készletgazdálkodás ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés összegző megállapításai:
„Megállapításra került, hogy az intézmény szakmai és gazdasági irányítása példásnak minősíthető, a belső szabályozottság, vezetői ellenőrzés jó színvonalú. A dokumentáltság áttekinthető, a nyilvántartások vezetése naprakész, a készpénz elszámolások pontosak.”
A belső ellenőr mindkét tárgyban javaslatokat fogalmazott meg a feltárt kisebb hiányosságok helyreigazítására.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett.
2011-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2012. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2012-ben ellátásra kerültek. 2012. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- Házipénztárak a pénzkezelési és pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak szerinti működésének ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„ A szabályzatok aktualizálása, karbantartása rendszeresen történik, amennyiben olyan változás áll be, mely hatással van az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodására, működésére.
A Pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak, és a felhatalmazások alapján megállapítható a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje.”
Az ellenőrzés során 2011. évi pénztárbizonylatok kerültek tételes ellenőrzés alá. Az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságot, javaslatokat fogalmaz meg a jogszabályoknak való megfelelőség szempontjából.
Könyvvizsgálat:
Önkormányzatunk költségvetési főösszegének nagysága, valamint hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett volt
2012-ben a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.


2013. évben
Belső ellenőrzés

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési Társulási megállapodásban foglaltak szerint a belső ellenőrzés feladatai - az államháztartási törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően – 2013-ben ellátásra kerültek 2013. évben a következő tárgyban történt a vizsgálat:
- 2012. évi Startmunka Mintaprogram elszámolásának ellenőrzése
A belső ellenőri jelentés legfontosabb megállapításai:
„a Munkaügyi Központhoz való adatszolgáltatásnak – támogatás igénylésének – minden tárgyhót követő 15-ig eleget tettek…… A dokumentumok rendezettek, áttekinthetők, megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és betartják az előírásban foglaltakat.”
- Gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés során a szabályzatok, alapbizonylatok, bevallások, analitikák kerültek vizsgálat alá. Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem tárt fel a vizsgálatot végző munkatárs.
A jelentésben javaslatokat fogalmaznak meg a szabályszerűségnek való megfelelés céljából.
3. Könyvvizsgálat:
2013-ban a könyvvizsgálatra vonatkozó előírásoknak eleget tettünk. A könyvvizsgáló az Önkormányzat költségvetési rendeletét, valamint féléves és éves beszámolóját ellenőrizte, a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolót – auditálási eltérés nélkül – záradékolta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.1.  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3. 1. 3.  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3. 1. 4.  A működés eredményessége, teljesítmény

3. 1. 5.  Működési statisztika

3. 3. Költségvetések beszámolók

3. 3. 1. A foglalkoztatottak

3. 3. 2. Támogatások

3. 3. 3. Szerződések

3. 3. 4. Koncessziók

3. 3. 5. Egyéb kifizetések

3. 3. 6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

3. 3. 7. Közbeszerzés

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu