Az 1848-as Centenárium emléktáblája
 
1948. március 15-én a községháza homlokzatán került felavatásra. Közel 50 év után a fehér márványtáblát a hősök szobrára helyezték át. Felirata: „Centenárium emlékére 1848-1948 Békésszentandrás község lakossága.” A két évszám között a Kossuth címer látható.
 
 
 Második világháborús emléktábla
 
A világháború áldozatainak 1991-ben állítottak az első világháborús emlékmű talapzatának alsó részére emléket. A 6 db bronztábla fölött az alábbi felirat van: „A második világháború áldozatainak emlékére 1991." Az emléktáblákon 165 hősi halált halt vagy eltűnt nevét olvashatjuk.
 
 
Millecentenárium emléktáblája
 
1996. évben a községháza falára helyezve. A fehér márványtáblán arany betűkkel az alábbi feliratot látjuk: "A millecentenárium emlékére Békésszentandrás nagyközség önkormányzata 1996. " Az emléktáblán látjuk még Magyarország címerét.
 
 
 
 
 Millenniumi emléktábla
 
2000-ben került a községháza falára az előbbi tábla mellé. A szürke márványtáblán az országjogart és arany betűkkel az alábbi feliratot látjuk: "Magyar millennium 2000" "Emlékül Békésszentandrás polgárai"
 
 
 Lampl Hugó emléktáblája
 
Duzzasztóművünk 1992. szeptember 30-án ünnepelte üzembe helyezésének 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból nagy ünnepség volt Békésszentandráson.
   Ezen az ünnepségen került sor Lampl Hugó vízépítő mérnök emléktáblájának felavatására, a duzzasztómű első pillérének szentandrási oldalán. A nagyméretű fehér márványtábla jobb szélén látjuk bronzból öntött domborképét. Felirata: "A Tiszavölgy szabályzása tette lehetővé e térségben a második honfoglalást. Hirdesse e tábla: Lampl Hugó emlékét, aki az Alföld öntözéses fejlesztését irányította 1931-1948 között."
 
 
 
 Emléktábla az általános iskola kollégiumának bejáratánál
 
  A régi Szentgyörgyi-Horváth kúria már több évtizede iskolai kollégiumként használatos. Valószínűleg 1970-ben nevezték el az 1735. évi parasztfelkelés vezetőjéről. A vörösmárvány táblán az alábbiakat olvassuk: "Vértessy Mihály az 1735. évi felkelés vezére. Jaj régi szép magyar nép! Az ellenség téged miként szaggat és tép. 1970. november 7."
 
 
 Volt békésszentandrási tanár emléktáblája
 
Az iskola előcsarnokában találjuk meg, mindenki által tisztelt, volt békésszentandrási tanár emléktábláját. A tisztelet jelét mutatja, hogy hajdani tanítványai javaslatára Lénárt János képviselő 1991. évben márványtáblát helyeztetett el, az alábbi felirattal: "Iskolánk nevelője volt Paraszt Lajos 1915-1981. 1991."
 
 
 Bagi István emléktáblája
 
Polgármesteri Hivatalunk falán található ez az emléktábla is, melyet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  helyezett el 2005-ben. Az alábbi felirat olvasható rajta: "A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉNEK 60. ÉVFORDULÓJÁN  TISZTELGÜNK BAGI ISTVÁN BÉKÉSSZENTANDRÁS FŐJEGYZŐJE (1938-1949) EMLÉKE ELŐTT, AKI A KÖZSÉGHÁZA IRATAIT, ANYAKÖNYVEIT A HÁBORÚ PUSZTÍTÁSA ELŐL MEGMENTETTE.  BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005 "
 
 
 
 
 Biztonságos település emléktábla
 
Polgármesteri Hivatalunk falán található ez az emléktábla is, melyet a belügyminiszter adományozott községünknek 2002-ben. Az alábbi felirat olvasható rajta: "Békésszentandrás nagyközségnek a közbiztonság javításában a 2002. évben elérte eredményeinek elismeréseként a belügyminiszter a Biztonságos település címet adományozta."
 
 
 
 Dr. Kiss József emléktáblája
 
Dr Kiss József helyi születésű orvos volt, aki községünkben is praktizált, emlékére állította ezt a márványtáblát a helytörténeti egyesület. A központi orvosi rendelő falára helyezett tábla felirata: "Községünk szülöttje és 21 évig orvosa Dr. Kiss József 1906-1975 tüdőszakorvos és szülészorvos. Emlékére állította Békéssy János Helytörténeti és hagyományőrző egyesület. 2001"
 
 
 Dr. Szerényi M. Iván orvos emléktáblája
 
Szerényi M. Iván márványtáblája szintén a központi orvosi rendelő falán található meg, melyet 2000-ben helyezett el a Millenniumi Emlékbizottság és a Vadásztársaság. Vésett felirata a következő: "Községünkben élt és gyógyított 21 évig Dr. Szerényi M. Iván 1894-1972 a tüdőbetegek áldozatkész orvosa, a Vadásztársaság alapítója. Emlékére állította a Millenniumi Emlékbizottság és a Vadásztársaság. 2000"
 
 
 További emléktáblák
 
A központi általános iskola főbejáratánál az iskola névadójának emléktáblájával találkozunk.
1990. június 2-án volt a névadó ünnepség. Mivel Békésszentandrás az 1400-as években a Hunyadi család birtoka volt, ezért az iskola Hunyadi János nevét vette fel. Ezen eseményt emléktábla jelzi. "Valódi nemességet az ember szívében, nem egyebütt keresem, Hunyadi János. Az iskola névadása alkalmából 1990. VI. 2."
 
A római katolikus templom kertjében álló szoborfülke.
  külső falán lévő emléktábláról az alábbi sorokat olvashatjuk: "Isten dicsőségére a diktatúra évei alatt üldözést szenvedett mártírok emlékére, Mrena Ferenc és Aszódi Anna hagyatékából. Boldogok akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa.”
 
A római katolikus templomban.
  belső falán lévő emléktáblákkal az egyik szentandrási földbirtokosnak, valamint négy kiskorú leánygyermekének állítottak emléket. A Cseh család az 1700-as évek végén az erdélyi Szentkatolnáról került Szentandrásra, ill. Csabacsüd pusztára. Mivel az anyakönyvekben az elhalálozás ténye nem található meg, föltehetően Csabacsüdön hunytak el, de templomunk köré temették el őket. Az 1868-i templombővítéskor kerültek a gránittáblák a mostani helyre. 
Felirataik: 
"Emlék. Melyet tekintetes Szentkatolnai Cseh Ferencnek a gyöngéden szerető apának, ki a közjónak szentelt munkás életét l857-ik december 4-én 72 éves korában végelgyengülés következtében fejezte be. Emelt a gyermeki hála és halhatatlan tisztelet.”
„Úgy szintén négy testvérének Szentkatolnai Cseh Apollóniának, ki hathetes korában Visszaszállt Teremtőjéhez 1825-ik február 11-én."
"Szentkatolnai Cseh Máriának, Hat havi sorvadó betegség után megszűnt élni 13 éves korában 1831-ik augusztus 13-án."
„Szentkatolnai Cseh Judithának, aki ideglázas szenvedésének 9-ik napján az Úrban elnyugodott 1854-ik április 13-án."
„Szentkatolnai Cseh Krisztinának, ki is ideglázas szenvedésének 20-ik napján jobblétre szenderült 1855-ik április 1-én. Emelt a kiolthatatlan könnyező testvéri szeretet."
 
Karácsonyi Kristóf csabacsüdi bérlő vörösmárvány síremlékei.
Az 1868-i templombővítéskor találták meg és az északi, külső végére befalazták. Az egykori halotti anyakönyv tanúskodik, hogy 1791-ben halálozott el. A latin szövegű felirat jól olvasható: "PERlLLUSTRlS DOMINUS MINUS CHRISTOPHORUS KARÁCSONY EX SOMOSUJVÁR IN TRANSlLVÁNlA ORI UND US AETATIS SUAE 57 DIE 23 MAII PIE OBIT ET HIC REQVIESIT." A felirat rövid magyar fordítása: Karácsonyi Kristóf kiváltságos úr erdélyi Somosújvárról származik. Elhalálozott 1791. május 23-án 57 éves korában. Itt nyugszik.
 
Ugyanitt van Dezséri Báró Rudnyánszky Mihály szentandrási birtokos Mihály és Theresia nevű gyermekeinek emléktáblája, akik 1828-ban haltak el. A felirat magyar nyelvű, de csak hiányosan olvasható.
   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu