Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2021. évben pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás keretében, melynek köszönhetően 191 825 728 F vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében Békésszentandrás, Dinnyéslaposi üdülősor (hrsz.: 0127/1, 0128, 0139) út került felújításra. Az útépítési munkálatok előtt az irtási munkálatok történtek meg. A kétoldali padkát gréderrel megtisztították. A szélesítés mértéke 59 cm mélységű, 2,5 méter szélességben. A kezdőszelvényben az 5,0 m-es burkolatszélességhez való csatlakozás érdekében 25 m hosszon történt meg a szélesítés az északi irányban. A tervezett burkolat szélessége ezt követően 3,0 m. A meglévő burkolat szélesítését a szelvényezés szerinti jobb oldalon végezték el. A meglévő betontáblák repesztését követően a teljes pályaburkolatra 10 cm vastag M 22 zúzottkő került. Ezen a szakaszon AC 11 kiegyenlítő réteg és AC 11 kopóréteg került építésre 4-4 cm vastagságban. A burkolt kapubejárókban az aszfalt burkolat 1 m-en került kifuttatásra. A földes bejárók a padkához hasonlóan M22 szórt burkolatot kaptak. A nyomvonal 2+500 szelvény környezetében a meglévő burkolat ívkorrekcióját végezték el a 0137/3 hrsz ingatlan dél keleti szeglete miatt. A 0+350 szelvény környezetében a keresztező csatorna miatt mindkét oldalon 12-12m hosszan acél szalag korlát építése történt. A végszelvényben a szelvényezés szerinti bal oldalon 16,5 m hosszan 3 m szélességben szórt alap építése valósult meg. Az elkészült út hossza: 3+045,44 km. Az út kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas.

 

Kedvezményezett neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe: Dinnyelaposi üdülősor külterületi út felújítása

A projekt azonosító száma: 3293973596

A szerződött támogatás összege: - 191 825 728 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95 %

   
© © 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu